Doelmatig werken

Met Loxis bergt u op een efficiënte manier recepten op. Tijdens de implementatie bepalen wij samen met u de beste looplijnen en opberglocaties. Hiervoor biedt Loxis de volgende functionaliteiten:

 • Baliescherm voor het afleveren van recepten
 • Afhaalkastondersteuning
 • Mobiele scanner bij ruimtegebrek

Baliescherm

Het baliescherm van Loxis is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Het biedt veel mogelijkheden om cliënten efficiënt te bedienen aan de balie.

 • Snel zoeken op (gedeeltes van) cliëntgegevens, zoals geboortedatum of achternaam.
 • De locatie van het recept kan opgezocht worden aan de hand van de cliëntgegevens
 • Informatie over aangeschreven en afgeleverde recepten is op te zoeken
 • Registratie van afgifte van het recept aan de cliënt
 • Inzicht in aanvullende receptinformatie, zoals eerste uitgifte, kwitantie en folder
 • Instellen van cliëntgegevens (berichten, alternatief bezorgadres, bezorgtijden)
 • Zoeken op opberglocatie(s)
 • Gebruikersregistratie van baliepersoneel, bijvoorbeeld op basis van initialen
 • Handtekeningen registratie bij uitgifte van specifieke medicatie (Het is mogelijk om locatiegegevens direct op te vragen vanuit uw AIS!)

receptcontrole 2

Afhaalkast ondersteuning

Recepten opbergen op één of meer locaties is met Loxis eenvoudig. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de opbergcapaciteit van uw apotheek.

 • Locaties toewijzen kan handmatig of automatisch
 • Bij de automatische locatiebepaling wordt rekening gehouden met de meest efficiënte volgorde van toekenning
 • Recepten van cliënten die op hetzelfde adres wonen kunnen in Loxis worden samengevoegd op één locatie
 • Specifieke notities toevoegen aan recepten in het afhaalkastscherm. Deze notities worden getoond in het baliescherm.
 • Recepten voor woonverbanden, zoals wooninstellingen of verpleeghuizen, verzamelen op één locatie (bijvoorbeeld een krat). Deze recepten kunnen vervolgens in één keer worden uitgescand bij het afleveren.

Mobiele scanner bij ruimtegebrek

Wij gaan uit van maatwerk als het gaat om de inrichting van uw apotheek. Bij de implementatie en inrichting van Loxis maken wij zoveel mogelijk gebruik van aanwezige hardware (PC’s, scanners). Bij ruimtegebrek kan er gebruik worden gemaakt van een mobiele scanner om pakjes efficiënt op te ruimen. Door deze te gebruiken is het bijvoorbeeld niet altijd noodzakelijk een computer dichtbij de afhaalkast te hebben staan.

Weten wat Loxis voor uw apotheek kan betekenen?

Dat laten wij met veel plezier aan u zien!

Maak een afspraak